%da%af%d9%84%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%aa_www-globyte-ir_%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%be%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c

رکورد جدید سایپا:گذشتن تولید محصولات از مرز ۳۰۰ هزار

  به گزارش گلوبایت خودرو ،محمد قربانی اظهارکرد: کل تولید محصولات گروه سایپا تا پایان شیفت کاری هشتم آبان ۹۵ از مرز ۳۰۰ هزار دستگاه گذشته و این در حالی است که در پنج سال گذشته این میزان تولید در مدت مشابه مسبوق به سابقه نبوده ‌است. معاون برنامه‌ریزی جامع تولید گروه سایپا تصریح‌کرد: تا پایان […]